Team coaching

De strategie van een bedrijf staat of valt met de relatie die gelegd wordt met de kwaliteiten en de motivatie van de medewerkers in dat bedrijf. Het gaat dan met name om het streven naar klantgerichtheid, kwaliteit en effectiviteit van de organisatie. Medewerkers zijn een zeer belangrijke succesfactor. Het verwerven, ontwikkelen en behouden van kwalitatief goed en flexibel inzetbaar personeel is daarom een noodzaak voor elk bedrijf.

 

Een team is echter geen statisch gegeven. Integendeel, een goed team is een dynamische, voortdurend veranderend geheel dat verschillende fasen doorloopt. Afhankelijk van de fase waarin het team zich bevindt zal ingrijpen nodig zijn of juist niet. Teamcoaching is van belang als een team niet goed samenwerkt of als er andere problemen de resultaten in de weg staan.

 

Bij teamcoaching staat het bevorderen van de “teamspirit” voorop. De teamgeest wordt versterkt door een gevoel van wederzijds vertrouwen en door open communicatie. De beste communicatie vloeit voort uit de persoonlijke contacten. Teambuilding zowel binnen als buiten de organisatie is een goede manier de teamgeest te bevorderen.

 

De gezamenlijke doelstellingen zijn belangrijk. De gezamenlijke doelstellingen geven het team namelijk een teamcoachingeindpunt om naartoe te werken. Tijdens de weg naar dit doel is een gevoel van wederzijds vertrouwen en open communicatie essentieel. Zonder deze elementen zal een team gemakkelijk in de problemen komen. Een goede teamcoach zal daarom als eerste deze elementen proberen te herstellen. Hierbij is kennis van de natuurlijke stijl van iedere medewerker essentieel. Een succesvol team bouw je alleen door kennis van ieders voorkeursgedrag.

 

 

 

 

 

 

Samen sta je sterker!