Relatie coaching

Op een zeker moment hebben jullie het gevoel dat jullie relatie niet meer is zoals jullie graag willen. Het kan zijn dat jullie elkaar continue in de haren zitten of juist langs elkaar heen leven. Kun jullie elkaar niet meer bereiken of leidt alles tot een strijd? Zie je het (soms)niet meer zitten met elkaar maar geef je toch nog veel om elkaar? Denk je soms aan een scheiding maar zouden jullie toch willen uitzoeken of er samen een nieuwe start gemaakt kan worden? Relatiecoaching kan dan een goede oplossing zijn.

 

Relatiecoaching is gericht op het verbeteren van uw communicatie en het versterken van uw eigen kracht als partners. Relatiecoaching zorgt voor inzicht in hoe jullie met elkaar omgaan, wat jullie manier van omgang is en hoe je daar zelf invloed op uit kunt oefenen. In relatiecoaching wordt aandacht besteed aan communicatie, patroondoorbreking en conflicthantering. Relatiecoaching is praktisch, het resultaat is vaak meteen voelbaar in de sessies en het geeft weer hoop voor de toekomst. Soms leidt het ook tot het welbewust uit elkaar gaan. De keuze is daardoor wel helderder en doordachter en vaak door beiden partners ondersteund.

 

Relatiecoaching werkt vooral wanneer u snel in vaste patronen schiet die uitlopen op verwijten over en weer. U ziet goed wat er gebeurt maar u bent niet in staat de cirkel te doorbreken. relatie coachingHet kost steeds meer moeite om u in te leven in de ander, de sympathie en het geduld raken op. Als u zo door blijft gaan, is straks de liefde volledig uit de relatie verdwenen.

 

In ieder terugkerend conflict spelen doorgaans onderliggende waarden een rol: behoefte aan verdieping, verlangen naar intimiteit, spontaniteit, vrijheid, waardering. Een conflict over vrijetijdsbesteding kan gaan over aandacht. Wij coachen u om op een goede manier te zeggen wat u eigenlijk dwars zit. Dat is de tweede stap in de doorbraak in uw patronen. U gaat weer met elkaar praten over die dingen waar het u eigenlijk om gaat. Er ontstaat weer begrip voor elkaar. U bent opnieuw op weg samen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hand in hand weer samen op weg.