Een goed advies is het halve werk!

Organisatie advies

Als ondernemer wilt u graag op een efficiënte manier werken. Wij kunnen u daarbij ondersteunen door uw organisatie “door te lichten” en goede procedures vast te stellen. Deze procedures sluiten ook goed aan bij uw administratie, waardoor de verwerking ervan sneller zal verlopen.

 

Financieel advies

Zzp-ers of eigenaren van een klein bedrijf zetten zich volledig in voor hun werk, maar vergeten vaak de administratieve en financiële kant van hun bedrijf. Wij kunnen u daarbij helpen door uw zakelijke en privé financiën op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door het maken van reserveringen voor belastingafdrachten, een budget voor privé uitgaven en het maken van een goed overzicht van elk project dat u uitgevoerd hebt. Op deze wijze wordt duidelijk wat de kosten en opbrengsten van elk project zijn geweest.

organisatie advies

 

Een financiële coach ook voor u!

Anesti bv is er ook voor mensen met vragen over hun privé financiën. Als uw uitgavenpatroon niet in evenwicht is met uw inkomsten, kunnen wij u adviseren hoe u weer greep op uw uitgaven krijgt. Dit geldt ook voor mensen die al schulden hebben opgebouwd. Wij kunnen u adviseren hoe u op termijn weer schuldenvrij kunt worden door een goed financieel beheer van uw financiën.

 

 

 

 

 


 


Advies voor betere prestaties