Spirituele coaching

Spiritualiteit verbindt je als mens met een groter geheel – met de anderen, de aarde en de kosmos. Een spirituele denkwijze erkent eenheid in verscheidenheid en ziet vreugde en liefde als belangrijke drijfveren om goede resultaten te kunnen behalen. Verbinding op spiritueel niveau maakt het mogelijk uzelf te zien in het hart van een ander.

 

Spirituele coaching is daarom een verdieping van de levensloopcoaching. Er wordt nu vooral gezocht wordt naar zingeving en naar uw eigen spirituele weg. Het kan zijn dat u de balans weer wilt vinden in uzelf, privé en/of in het werk. U wilt graag tot zelfkennis komen, aangeleerde patronen leren herkennen en veranderen. Door spirituele coaching kunt u uw onbewuste motivaties herkennen en uw uitdagingen op mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel gebied aangaan.

 

Bij spirituele coaching gaan we uit van uw innerlijke weten, waarmee u uw richting bepaalt in het leven of bij het ontwikkelingsproces. Door opvoeding, ervaringen of omstandigheden in het leven is de verbinding ermee vaak kwijtgeraakt. Het is hierbij belangrijk te zoeken naar de rode draad in uw leven en uw levensbestemming. Bewustwording, het zien van uw eigen mogelijkheden, het maken van keuzes die bij je zielsverlangen passen en daar verantwoordelijkheid voor nemen, zijn wezenlijke onderdelen van dit proces.

 

spirituele coaching

U krijgt zicht op uw persoonlijke waarden en zielskwaliteiten en op de mogelijkheden die u hebt om van daaruit te handelen. Als gevolg van dit inzicht gaat u leven en werken vanuit de eigen zielskracht. Dan leeft u met hart en ziel en kan de overvloed van het universum u bereiken, omdat u openstaat om te geven én om te ontvangen.