Levensloop coaching

De levensloop van ieder mens kent verschillende fasen. Elke fase heeft invloed op de wijze waarop je in het leven en dus in je werk staat. Het eigen levensverhaal is de basis waarmee je een nieuwe stap naar de toekomst maakt. Je krijgt door terug te kijken opnieuw zicht op je eigen identiteit. Een paar passen terug, kan het begin van een aanloop zijn naar een belangrijke sprong in je leven.

 

Tijdens het traject van de levensloop coaching is het als eerste de bedoeling zicht te krijgen op de eigen drijfveren, zoals wat beweegt en wat remt mij. Daarna worden de levensthema’s als “leidmotief” van het leven verkend.

 

Levensloop heeft vanzelfsprekend veel te maken met de uiterlijke kant van het bestaan. Welk werk is voor mij geschikt en in welk werk kan ik mijzelf het beste ontplooien. Naast aandacht voor deze uiterlijke kant, gaan mensen op een zeker moment ook op zoek naar zingeving. Wat zijn mijn drijfveren en passies in het leven, wat is mijn eigen (spirituele) weg.

 

Een levensloopcoach gaat daarom als eerste op zoek naar de innerlijke kant van het bestaan en helpt u zo om bij uzelf te komen, bij wat u belangrijk vindt, bij uw enthousiasme en uw gevoel en intuïtie. Al pratende ontstaat helderheid en daarmee rust. Het wordt dan makkelijker om keuzes te maken en stappen te zetten. Je komt in je eigen kracht en bij je innerlijke wijsheid.

 

loopbaan begeleiding

Vervolgens zullen we samen inventariseren wat u werkelijk wilt en bezig gaan met het opsporen van uw talent, mogelijkheden, wensen, kwaliteiten en vervormingen. Samen onderzoeken we waar u uzelf tegenhoudt. Tenslotte zullen we door middel van een concreet werkplan aan de slag gaan met het verwezenlijken van uw doelen voor de toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

sprong naar een nieuw leven!