Individuele coaching

Er kunnen tal van redenen zijn om het functioneren van een medewerker binnen een organisatie nog eens grondig door te nemen. Bijvoorbeeld bij de start van een functie, na een conflictsituatie, bij aanhoudende kritiek of tijdens een reorganisatie of fusie. Een inhoudelijk probleem van de medewerker kan een goede reden zijn of juist de behoefte een competentie te versterken. Het initiatief om dergelijke problemen op het gebied van functioneren of organiseren het aan te pakken kan zowel uitgaan van de medewerker zelf als van de organisatie. In al deze gevallen is de vraag: hoe nu verder?

 

Een persoonlijke coaching geeft een helder inzicht in het eigen functioneren en sterkt het zelfvertrouwen en welbevinden. Doel is problemen bespreekbaar te maken en te zorgen dat vastzittende gedachten weer losraken. Een persoonlijke coaching kan vicieuze cirkels doorbreken.

intervisie coaching 

In een aantal gesprekken wordt het traject van probleemstelling, analyse, zoeken naar oplossingen doorlopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een sprong naar een nieuw welbevinden!