Welkom bij Anesti

Anesti bv biedt administratie, advies en coaching aan voor verschillende doelgroepen, zoals de freelancer en mkb-er, die het prettig vinden deze specialismen aan één kantoor uit te besteden in plaats van aan meerdere.

 

Deze bijzondere opzet heeft een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Wij kunnen uw administratie verzorgen en fiscaal advies geven. Wij kunnen ook advies geven over onder meer de inrichting van uw organisatie, de vaststelling van de missie en visie van uw organisatie in het kader van een steeds veranderende omgeving. Daarnaast bieden wij management coaching aan voor u als ondernemer zelf en coaching voor uw werknemers.

 

Anesti bv biedt daarnaast ook individuele coaching voor mensen die geïnteresseerd zijn in het vormgeven van hun eigen leven. Een levensloopcoach helpt mensen onder meer bij de bevordering van hun persoonlijke groei en effectiviteit en het uitstippelen van een loopbaan die het best aansluit bij hun levensloop en capacitei-ten.

 

Het beklimmen van een berg kent overeenkomsten met de levensloop van een mens of organisatie. Het uiteindelijke doel is goed zichtbaar, maar de omstandigheden op de weg zelf zijn doorgaans van te voren niet goed in te schatten. Het goed omgaan met de soms complexe omstandigheden die er altijd zijn, bepaalt hoe succesvol de reis zal zijn. Het is belangrijk tijdens de reis na elke tegenslag weer moed te verzamelen, opnieuw op te staan en op weg te gaan naar het einddoel. Deze filosofie wil Anesti bv uitdragen. Niet de moeilijkheden of problemen zijn bepalend voor het succes van de reis, maar de wijze waarop deze problemen opgelost worden.

 

 

Anesti (Grieks voor: is opgestaan)